IDS vs IPS

IDS vs IPS


Inntrengingsdeteksjonssystemer (IDS) og Innbruddsforebyggende systemer (IPS) er to verktøy som nettverksadministratorer bruker for å identifisere nettangrep. IDS og IPS verktøy brukes begge til å oppdage trusler på nettet, men det er en tydelig forskjell i hvordan de opererer og hva de gjør.

IDS vs IPS: Hva er forskjellen?

Kort fortalt kan en IDS-plattform analysere nettverkstrafikk for mønstre og gjenkjenne ondsinnede angrepsmønstre. IPS kombinerer analysefunksjonaliteten til en IDS med muligheten til å gripe inn og forhindre levering av ondsinnede pakker. For å si det enkelt, IDS-systemer oppdager og IPS-verktøy forhindrer.

Et IDS-program er et diagnoseverktøy som kan gjenkjenne ondsinnede pakker og opprette varsler, men det kan ikke blokkere pakkene fra å komme inn i nettverket. En IPS er en diagnostisk og hendelsesresponsverktøy som ikke bare kan flagge dårlig trafikk, men også kan forhindre at trafikken samhandler med nettverket.

Hva er en IDS og hva gjør den?

IDS overvåker nettverkstrafikk og sender et varsel til brukeren når den identifiserer mistenkelig trafikk. Etter å ha mottatt varselet kan brukeren iverksette tiltak for å finne årsaken og avhjelpe den. For å oppdage dårlig trafikk kommer IDS-løsninger i to varianter: a System for inntrenging av nettverk (NIDS) og a Vertsinntrengingsdeteksjonssystem (HIDS).

A NIDS overvåker nettverkstrafikk for trusler gjennom sensorer, som er plassert i hele nettverket. A HIDS overvåker trafikk på enheten eller systemet der den er installert. Begge disse formatene bruker to hovedmetoder for trusselregistrering; signaturbaserte og anomali-basert (vi vil se nærmere på disse nærmere nedenfor).

En signaturbasert IDS bruker en liste over kjente angrepsatferd for å identifisere nye angrep. Når nettverksaktivitet samsvarer med eller ligner et angrep fra listen, mottar brukeren et varsel.

Den signaturbaserte tilnærmingen er effektiv, men den har begrensningen av å bare gjenkjenne angrep som samsvarer med den eksisterende databasen. Som et resultat er det dårlig til å oppdage angrep fra dag én.

En anomali-basert IDS bruker a grunnleggende modell for oppførsel for å oppdage anomal aktivitet på nettverket. Mange leverandører bruker AI og maskinlæring for å hjelpe disse systemene med å oppdage unormal atferd. Disse systemene er ekstremt effektive, men kan være utsatt for falske positiver avhengig av leverandøren du kjøper fra. Toppleverandørene fokuserer på å opprettholde en lav falsk-positiv rate.

Hva er en IPS? og hva gjør den?

En IPS (også kjent som et forebyggingsdeteksjonssystem eller IDPS) er en programvareplattform som analyserer nettverkstrafikkinnhold for å oppdage og svare på utnyttelser. IPS sitter bak brannmuren og bruker anomali påvisning eller signaturbasert deteksjon å identifisere nettverkstrusler.

En IPS bruker avviksdeteksjon og signaturbasert deteksjon som ligner på en IDS. Med signaturbasert deteksjon søker plattformen etter mønstre som indikerer sårbarheter eller utnyttelsesforsøk.

På samme måte analyserer anomalideteksjon nettverkstrafikk og identifiserer resultatavvik. Når systemet oppdager en avvik vil det følge opp med en automatisert respons.

Disse løsningene kommer også med automatiserte svar som blokkerer trafikkildeadressen, slippe ondsinnede pakker, og sende varsler til brukeren. I utgangspunktet er en IPS-løsning ikke bare et diagnostisk verktøy som identifiserer trusler, men en plattform som også kan svare på dem.

Metoder for trusselregistrering som brukes av IDS og IPS

To vanlige deteksjonsmetoder som brukes av både IDS og IPS-verktøy er signaturbasert deteksjon og anomali-basert deteksjon. Sikkerhetsleverandører kombinerer disse to formene for deteksjonsmetoder for å gi bredere beskyttelse mot trusler på nettet. I dette avsnittet skal vi se nærmere på disse påvisningsmetodene.

Signaturbasert påvisning

IDS og IPS-løsninger som bruker signaturbasert deteksjon ser etter angrip signaturer, aktivitet, og ondsinnet kode som samsvarer med profilen til kjente angrep. Angrep oppdages ved å undersøke datamønster, pakkeoverskrifter, kildeadresser og destinasjoner.

Signaturbasert deteksjon er utmerket til å identifisere etablerte, mindre sofistikerte angrep. Detektering basert på signaturer er imidlertid ineffektiv til å oppdage angrep på null dager, som ikke samsvarer med andre etablerte angrepsunderskrifter.

Anomali Deteksjon

For å oppdage mer sofistikerte trusler, har leverandører henvendt seg til maskinlæring og kunstig intelligens (AI). IDS- og IPS-verktøy med anomalideteksjon kan oppdage ondsinnet atferd i data organisk snarere enn å referere til tidligere angrep.

Disse løsningene kan oppdage den ondsinnede arten av nye angrep den ikke har sett før. Anomali-deteksjonssystemer varierer mye mellom leverandører, avhengig av teknikkene de bruker for å oppdage avvik.

Hvorfor er IDS- og IPS-løsninger viktige?

IDS- og IPS-løsninger er viktige fordi de kan identifisere nettangrep som kan skade et selskaps informasjonsmidler. Konsekvensene av et nettangrep kan være dramatiske. Gjennomsnittlig kostnad for et malware-angrep på et selskap er 2,4 millioner dollar. IS- og IPS-verktøy gir deg midler til å oppdage nettangrep.

Både IDS og IPS kan oppdage sårbarhetsutnyttelser, DOS-angrep (Denial of Service) og brute force-angrep som nettkriminelle bruker for å sette organisasjoner ut av handling. Derfor har hver en plass i cybersecurity-strategien til de fleste organisasjoner.

Som er bedre?

Hvilket verktøy som er bedre, avhenger først og fremst av dine behov. Både IDS og IPS-løsninger utmerker seg på forskjellige områder, men det er et sterkt argument for at IPS er en mye mer omfattende cybersecurity-løsning. Mange selskaper erstatter IDS-løsninger til fordel for de automatiserte funksjonene som følger med en IPS.

Årsaken til at mange selskaper overgår til IPS er at IDS-løsninger er flinke til å heve alarmen under et angrep, men de kan ikke stoppe et angrep. I stedet må brukeren rette opp hendelsen manuelt.

På den annen side kan en IPS identifisere og blokkere angrepet i sanntid. Brukeren kan konfigurere automatiserte handlinger og regler for å utføres automatisk under en sikkerhetshendelse. Hvis en kilde for eksempel sender ondsinnet trafikk til nettverket ditt, kan programmet blokkere den krenkende IP-adressen eller koble til forbindelsen for å hindre angrepet.

Detektering av inntrengninger er veldig nyttig, men det er ofte bedre å forhindre dem, noe som gir IPS-løsninger en distinkt kant. De automatiserte svarene fra en ISP tilbyr en mer effektiv måte å håndtere trusler enn å manuelt avhjelpe sikkerhetshendelser etter å ha mottatt et varsel.

Imidlertid, hvis du vil oppdage angrep, vil det visuelle fokuset til en IDS imidlertid sannsynligvis være en bedre passform. Mangelen på automatiserte funksjoner gjør det vanskelig å svare på hendelser i sanntid (selv med assistenten til en sikkerhetsanalytiker). Reaksjonskapasitetene i sanntid til en IPS gjør det til en prioritet for organisasjoner som ønsker å få fart på hendelsesutbedring og forbli sikre.

IDS-verktøyeksempel

Selv om IDS-løsningene er de samme i prinsippet, er det en betydelig forskjell i sluttbrukeropplevelsen som tilbys på tvers av produktene. I utgangspunktet er den viktigste forskjellen mellom disse produktene synlighetsnivået (kvalitet / dybde på visuelle skjermer) og varslingssystemets konfigurerbarhet. I dette avsnittet skal vi se på et eksempel på et IDS-verktøy.

Intrusjonsdeteksjon med SolarWinds Security Event Manager (GRATIS PRØVE)

SolarWinds Security Event Manager

SolarWinds Security Event Manager er en programvareplattform for inntrengingsdeteksjon og SIEM-løsning som samler inn masse data fra NIDS for å identifisere ondsinnet trafikk. Når verktøyet oppdager mistenkelig aktivitet, sender det brukeren et varsel. Varslingsforhold kan styres gjennom Regel delen, der brukeren konfigurerer hvilke hendelser eller aktiviteter som vil utløse et varsel.

Når programmet har skannet nettverket, kan du bruke dataene som er fanget i risikovurderingsrapporter for å informere nettpolicyen din. Du kan planlegge disse rapportene slik at du har periodiske oppdateringer for å vise andre medlemmer av teamet ditt.

SolarWinds Security Event Manager fokuserer på å fremheve sikkerhetshendelser for deg på en måte du kan forstå i sanntid. Verktøyet vil hjelpe deg med å finne sikkerhetshendelsene som utløste varslene, slik at du kan finne en årsak. Programvaren er priset til $ 3.540 (£ 2.732), og det er også en 30-dagers gratis prøveperiode versjon.

SolarWinds Security Event ManagerLast ned 30-dagers GRATIS prøveversjon

Eksempel på IPS-løsninger / IPS-verktøy

IPS-løsninger varierer også betydelig fra leverandør til leverandør. Hvilke trusselintelligenser og automatiserte responsfunksjoner er avhengig av leverandørens kvalitet. I denne delen skal vi se på et eksempel på en IPS-løsning.

Forebygging av inntrenging med Trend Micro

Trend Micro-skjermbilde

Trend Micro er en IPS-løsning som kan oppdage og automatisk avhjelpe cyberangrep i sanntid. Programvaren bruker dyp pakkeinspeksjon, avansert malware-analyse, URL-omdømme og trussel-omdømme for å oppdage og blokkere angrep. For å oppdage flere nye trusler og angrep på null dager bruker Trend Micro maskinlæring.

I motsetning til en IDS oppdager plattformen ikke bare angrep, men reagerer ved å blokkere utnyttelser, med sandkasseanalyse og distribuerer virtuelle oppdateringer for å eliminere sårbarheter raskt.

Trend Micro har ut-av-boksen-konfigurasjoner som automatisk oppdateres for å beskytte mot de nyeste truslene. Brukeren kan også administrere sikkerhetspolicyer gjennom Security Management System.

IPS-programvare som Trend Micro oppdager ikke bare sikkerhetsproblemer, men gir også brukerne verktøyene til å adressere dem. Du kan finne prisinformasjon ved å be om et prisoverslag fra selskapet.

Utgaven av konfigurasjoner

Bare fordi du har en ny IPS, betyr ikke det at du er beskyttet mot de siste truslene. Et unikt problem som deles av IDS- og IPS-systemer er konfigurasjonsprogrammer. Konfigurasjonene bestemmer hvor effektive disse verktøyene er. De må begge konfigureres og integreres forsiktig i ditt eget overvåkingsmiljø, slik at du ikke får problemer som falske positiver.

Hvis disse verktøyene ikke er riktig konfigurert eller overvåket, vil sikkerhetspolitikken ha betydelige hull. For eksempel må en IPS konfigureres for å dekryptere kryptert trafikk slik at du kan fange angripere som bruker kryptert kommunikasjon. Tilsvarende, hvis varslingsparametrene ikke er spesifikke nok, vil du bli oversvømmet med falsk-positive varsler som vil skjule mer viktige sikkerhetsproblemer.

For å være effektive, må både IDS og IPS-systemer administreres konsekvent av trente ansatte. Så når du distribuerer en ny løsning, er det viktig å trene ansatte slik at de kan distribuere tilpassede innstillinger. Ingen to selskaper har nøyaktig de samme risikofaktorene, så det er viktig å opprette tilpassede konfigurasjoner for å dempe risikofaktorene du blir utsatt for hver dag..

Hvordan velge en IDS eller IPS

Først og fremst når du velger en IDS- eller IPS-løsning, vil du vurdere hva dine mål er. Vurder hvilke evner du trenger, hvilke eiendeler du vil beskytte, og hvordan en ny løsning vil integreres i din bredere nettbaserte sikkerhetsstrategi.

Ikke gjør feilen med å betale en premie for en avansert IPS-løsning hvis du ikke skal bruke de fleste funksjonene. Å bruke tid på å definere målene dine først vil hjelpe deg å produsere en løsning som er kostnadseffektiv og målrettet mot dine behov.

En viktig del av beslutningen vil være å velge mellom en IDS eller IPS. Vi har skissert styrkene til hver av disse, men til slutt skal valget mellom de to komme ned til om du vil ha en passiv eller aktiv forsvarsløsning.

Når det er sagt, vil kostnadene være et presserende spørsmål for de fleste virksomheter. For å administrere utgiftene dine, angi et budsjett for å distribuere en ny løsning og ta hensyn til kostnadene for å trene ansatte i hvordan de skal bruke det.

IDS og IPS: Gjør ditt valg og vær trygg på nettet

En proaktiv cybersecurity-strategi er avgjørende for å minimere inngangspunkter til nettverket ditt. IPS- og IDS-løsninger gir deg mulighet til å identifisere nettangrep slik at du kan reagere effektivt når tiden kommer. En IPS er fornuftig for de fleste organisasjoner som ønsker å forenkle og fremskynde utbedringsprosessen.

Ikke la deg lure til å tro at IPS-løsninger vil ta seg av cybersikkerheten din for deg. Du vil fortsatt trene ansatte i hvordan du bruker en IPS-løsning for å sikre at de vet hvordan de konfigurerer programvaren og følger opp etter sikkerhetshendelser.

Brayan Jackson Administrator
Candidate of Science in Informatics. VPN Configuration Wizard. Has been using the VPN for 5 years. Works as a specialist in a company setting up the Internet.
follow me

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 − = 46

IDS vs IPS

IDS vs IPS


Intrusionsdetekteringssystem (IDS) och System för förebyggande av intrång (IPS) är två verktyg som nätverksadministratörer använder för att identifiera cyberattacker. IDS- och IPS-verktyg används båda för att upptäcka onlinehot men det finns en tydlig skillnad i hur de fungerar och vad de gör.

IDS vs IPS: Vad är skillnaden?

I korthet kan en IDS-plattform analysera nätverkstrafik för mönster och känna igen skadliga attackmönster. IPS kombinerar analysfunktionen för ett IDS med förmågan att ingripa och förhindra leverans av skadliga paket. Kort sagt, IDS-system upptäcker och IPS-verktyg förhindrar.

Ett IDS-program är ett diagnostiskt verktyg som kan känna igen skadliga paket och skapa meddelanden, men det kan inte blockera paketen från att komma in i nätverket. En IPS är en diagnostiskt och incidentreaktionsverktyg som inte bara kan flagga dålig trafik utan också kan förhindra att trafiken interagerar med nätverket.

Vad är ett IDS och vad gör det?

IDS övervakar nätverkstrafik och skickar en varning till användaren när den identifierar misstänkt trafik. Efter att ha fått varningen kan användaren vidta åtgärder för att hitta orsaken och åtgärda den. För att upptäcka dålig trafik finns IDS-lösningar i två varianter: a Nätverkets intrångsdetekteringssystem (NIDS) och a System för värdintrångsdetektering (HIDS).

En NIDS övervakar nätverkstrafik för hot genom sensorer som placeras i hela nätverket. A HIDS övervakar trafiken på enheten eller systemet där den är installerad. Båda dessa format använder två huvudmetoder för hotdetektering; signaturbaserad och anomali-baserade (vi kommer att titta på dessa närmare nedan).

En signaturbaserad IDS använder en lista över kända attackbeteenden för att identifiera nya attacker. När nätverksaktivitet matchar eller liknar en attack från listan får användaren ett meddelande.

Det signaturbaserade tillvägagångssättet är effektivt men det har begränsningen att endast erkänna attacker som matchar den befintliga databasen. Som ett resultat är det dåligt att upptäcka attacker från dag 1.

En anomali-baserad IDS använder a basmodell för beteende för att upptäcka anomal aktivitet i nätverket. Många leverantörer använder AI och maskininlärning för att hjälpa dessa system att upptäcka onormalt beteende. Dessa system är extremt effektiva men kan vara benägna att falska positiva resultat beroende på leverantören du köper från. Toppleverantörerna fokuserar på att upprätthålla en låg falsk-positiv ränta.

Vad är en IPS? och vad gör det?

En IPS (även känd som ett system för förebyggande av intrångsdetektering eller IDPS) är en mjukvaruplattform som analyserar innehåll i nätverkstrafik för att upptäcka och svara på exploater. IPS sitter bakom brandväggen och använder avvikelse av anomali eller signaturbaserad detektion för att identifiera nätverkshot.

En IPS använder anomalidetektering och signaturbaserad detektion som liknar ett IDS. Med signaturbaserad detektion söker plattformen efter mönster som indikerar sårbarheter eller exploateringsförsök.

På samma sätt analyserar anomalidetektering nätverkstrafik och identifierar prestandaavvikelser. När systemet upptäcker en avvikelse kommer den att följa upp med ett automatiskt svar.

Dessa lösningar kommer också med automatiserade svar som blockerar trafikkällans adress, släppa skadliga paket, och skicka varningar till användaren. I grund och botten är en IPS-lösning inte bara ett diagnostiskt verktyg som identifierar hot utan en plattform som också kan svara på dem.

Metoder för att upptäcka hot som används av IDS och IPS

Två vanliga detekteringsmetoder som används av IDS- och IPS-verktyg är både signaturbaserad detektion och anomali-baserad detektion. Säkerhetsleverantörer kombinerar dessa två former för upptäcktsmetoder för att ge ett bredare skydd mot hot på nätet. I det här avsnittet kommer vi att titta på dessa detekteringsmetoder mer detaljerat.

Signaturbaserad detektion

IDS och IPS-lösningar som använder signaturbaserad detektion letar efter attackera signaturer, aktivitet, och skadlig kod som matchar profilen för kända attacker. Attacker upptäcks genom att undersöka datamönster, paketrubriker, källadresser och destinationer.

Signaturbaserad detektion är utmärkt för att identifiera etablerade, mindre sofistikerade attacker. Detektering baserat på signaturer är dock ineffektivt för att upptäcka nolldagars attacker, som inte matchar andra etablerade attackunderskrifter.

Anomali upptäckt

För att upptäcka mer sofistikerade hot har leverantörer vänt sig till maskininlärning och artificiell intelligens (AI). IDS- och IPS-verktyg med avvikande upptäckt kan upptäcka skadligt beteende i data organiskt snarare än att hänvisa till tidigare attacker.

Dessa lösningar kan upptäcka den skadliga naturen hos nya attacker som den inte har sett förut. Anomaliedetekteringssystem varierar mycket mellan leverantörer beroende på de tekniker de använder för att upptäcka avvikelser.

Varför är IDS- och IPS-lösningar viktiga?

IDS- och IPS-lösningar är viktiga eftersom de kan identifiera cyberattacker som kan skada ett företags informationstillgångar. Konsekvenserna av en cyberattack kan vara dramatiska. Den genomsnittliga kostnaden för ett malwareangrepp på ett företag är 2,4 miljoner dollar. IS- och IPS-verktyg ger dig möjligheter att upptäcka cyberattacker.

Både IDS och IPS kan upptäcka sårbarhetsutnyttjande, Dial-attacker (Denial of Service) och våldsattacker som cyberbrottslingar använder för att sätta organisationer ut ur handling. Därför har var och en en plats i cybersecurity-strategin för de flesta organisationer.

Vilket är bättre?

Vilket verktyg är bättre beror främst på dina behov. Både IDS- och IPS-lösningar utmärker sig inom olika områden, men det finns ett starkt argument att IPS är en mycket mer omfattande cybersecurity-lösning. Många företag ersätter IDS-lösningar till förmån för de automatiserade funktionerna som levereras med en IPS.

Anledningen till att många företag övergår till IPS är att IDS-lösningar är bra på att lämna larmet under en attack men de kan inte stoppa en attack. Istället måste användaren åtgärda händelsen manuellt.

Å andra sidan kan en IPS identifiera och blockera attacken i realtid. Användaren kan konfigurera automatiserade åtgärder och regler för att automatiskt utföras under en säkerhetshändelse. Om en källa till exempel skickar skadlig trafik till ditt nätverk kan programmet blockera den kränkande IP-adressen eller återställa anslutningen för att motverka attacken.

Detektering av intrång är mycket användbart men att förhindra dem är ofta bättre, vilket ger IPS-lösningar en distinkt kant. De automatiska svaren från en Internetleverantör erbjuder ett mer effektivt sätt att hantera hot än manuellt ombygga säkerhetshändelser efter att ha fått en varning.

Men om du vill upptäcka attacker kan det visuella fokuset för en IDS sannolikt vara bättre passform. Bristen på automatiserade funktioner gör det svårt att svara på händelser i realtid (även med assistenten av en säkerhetsanalytiker). En IPS-reaktionsfunktioner i realtid gör det till en prioritet för organisationer som vill påskynda avhjälpningen av händelser och förbli säkra.

Exempel på IDS-verktyg

Även om IDS-lösningar i princip är desamma, är det en väsentlig skillnad i slutanvändarupplevelsen som erbjuds på alla produkter. I grunden är den viktigaste differentieraren mellan dessa produkter nivån på synlighet (kvalitet / djup på visuella skärmar) och varningssystemets konfigurerbarhet. I det här avsnittet ska vi titta på ett exempel på ett IDS-verktyg.

Intrusion Detection med SolarWinds Security Event Manager (GRATIS PRÖVNING)

SolarWinds Security Event Manager

SolarWinds Security Event Manager är en programplattform för intrångsdetekteringsprogram och SIEM-lösning som samlar in massor av data från NIDS för att identifiera skadlig trafik. När verktyget upptäcker misstänkt aktivitet skickar det användaren en varning. Varningsförhållanden kan hanteras genom Regel där användaren konfigurerar vilka händelser eller aktiviteter som utlöser en varning.

När programmet har skannat nätverket kan du använda de infångade uppgifterna i riskbedömningsrapporter för att informera din cybersäkerhetspolicy. Du kan schemalägga dessa rapporter så att du har periodiska uppdateringar för att visa andra medlemmar i ditt team.

SolarWinds Security Event Manager fokuserar på att lyfta fram säkerhetshändelser för dig på ett sätt som du kan förstå i realtid. Verktyget hjälper till att kartlägga säkerhetshändelserna som utlöste varningarna så att du kan hitta en grundorsak. Programvaran är prissatt till $ 3 540 (2 732 £) och det finns också en 30 dagars gratis prövotid version.

SolarWinds Security Event Manager Ladda ner 30-dagars GRATIS testversion

Exempel på IPS-lösningar / IPS-verktyg

IPS-lösningar varierar också betydligt från leverantör till leverantör. Vilka typer av hotintelligens och automatiserade svarfunktioner beror på leverantörens kvalitet. I det här avsnittet kommer vi att titta på ett exempel på en IPS-lösning.

Inbrottsförebyggande med Trend Micro

Trend Micro-skärmbild

Trend Micro är en IPS-lösning som kan upptäcka och automatiskt sanera cyberattacker i realtid. Programvaran använder djup paketinspektion, avancerad malwareanalys, URL-rykte och hot rykte för att upptäcka och blockera attacker. För att upptäcka fler nya hot och attacker med noll dagar använder Trend Micro maskininlärning.

Till skillnad från ett IDS upptäcker plattformen inte bara attacker utan svarar genom att blockera exploater, med sandlådeanalys och distribuerar virtuella patchar för att eliminera sårbarheter snabbt.

Trend Micro har out-of-the-box-konfigurationer som automatiskt uppdateras för att skydda mot de senaste hoten. Användaren kan också hantera säkerhetspolicyer genom säkerhetshanteringssystemet.

IPS-programvara som Trend Micro upptäcker inte bara säkerhetsproblem utan ger också användarna verktyg för att hantera dem. Du kan hitta prisinformation genom att begära en offert från företaget.

Frågan om konfigurationer

Bara för att du har en ny IPS betyder det inte att du är skyddad mot de senaste hoten. En unik fråga som delas av IDS och IPS-system är konfigurationer. Konfigurationerna avgör hur effektiva dessa verktyg är. De måste båda konfigureras korrekt och integreras noggrant i din egen övervakningsmiljö så att du inte stöter på problem som falska positiver.

Om dessa verktyg inte är korrekt konfigurerade eller övervakade kommer din säkerhetspolicy att ha betydande luckor. Till exempel måste en IPS konfigureras för att dekryptera krypterad trafik så att du kan fånga angripare som använder krypterad kommunikation. På samma sätt, om dina varningsparametrar inte är tillräckligt specifika kommer du att översvämmas med falskpositiva varningar som döljer mer viktiga säkerhetsproblem.

För att vara effektiva måste både IDS och IPS-system konsekvent hanteras av utbildade anställda. Så när man implementerar en ny lösning är det viktigt att utbilda anställda så att de kan distribuera anpassade inställningar. Inga två företag har exakt samma riskfaktorer så att skapa anpassade konfigurationer är viktigt för att mildra de riskfaktorer du utsätts för varje dag.

Hur man väljer ett IDS eller IPS

Först och främst när du väljer en IDS- eller IPS-lösning vill du överväga vad dina mål är. Tänk på vilka funktioner du behöver, vilka tillgångar du vill skydda och hur en ny lösning skulle integreras i din bredare cybersecurity-strategi.

Gör inte misstaget att betala en premie för en avancerad IPS-lösning om du inte kommer att använda de flesta av dess funktioner. Att spendera tid på att definiera dina mål först hjälper dig att producera en lösning som är kostnadseffektiv och riktad mot dina behov.

En viktig del av det beslutet kommer att välja mellan ett IDS eller IPS. Vi har redogjort för styrkorna hos var och en ovan, men i slutändan bör valet mellan de båda komma ner till om du vill ha en passiv eller aktiv försvarslösning.

Att säga kostnaden kommer att vara en pressande fråga för de flesta företag. För att hantera dina utgifter ställer du in en budget för att distribuera en ny lösning och ta hänsyn till kostnaderna för att utbilda anställda hur de använder det.

IDS och IPS: Gör ditt val och håll dig säker online

En proaktiv strategi för cybersäkerhet är avgörande för att minimera posten till ditt nätverk. IPS- och IDS-lösningar ger dig möjlighet att identifiera cyberattacker så att du kan reagera effektivt när det är dags. En IPS är meningsfull för de flesta organisationer som vill förenkla och påskynda saneringsprocessen.

Låt dig dock inte luras att tro att IPS-lösningar kommer att ta hand om din cybersäkerhet åt dig. Du kommer fortfarande att behöva utbilda anställda i hur man använder en IPS-lösning för att se till att de vet hur man konfigurerar programvaran och följer upp efter säkerhetshändelser.

Brayan Jackson Administrator
Candidate of Science in Informatics. VPN Configuration Wizard. Has been using the VPN for 5 years. Works as a specialist in a company setting up the Internet.
follow me

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 1 =

IDS vs IPS

IDS vs IPS


Intrusion Detection Systems (IDS) og Systemer til forebyggelse af indtrængen (IPS) er to værktøjer, som netværksadministratorer bruger til at identificere cyberangreb. IDS- og IPS-værktøjer bruges begge til at opdage onlinetrusler, men der er en markant forskel i, hvordan de fungerer, og hvad de gør.

IDS vs IPS: Hvad er forskellen?

Kort fortalt kan en IDS-platform analysere netværkstrafik for mønstre og genkende ondsindede angrebsmønstre. IPS kombinerer analysefunktionaliteten af ​​et IDS med evnen til at gribe ind og forhindre levering af ondsindede pakker. Kort sagt, IDS-systemer detekterer og IPS-værktøjer forhindrer.

Et IDS-program er et diagnostisk værktøj der kan genkende ondsindede pakker og oprette underretninger, men det kan ikke blokere pakkerne fra at komme ind i netværket. En IPS er en diagnostisk og hændelsesresponsværktøj der ikke kun kan markere dårlig trafik, men også kan forhindre, at trafikken interagerer med netværket.

Hvad er en IDS og hvad gør den?

IDS overvåger netværkstrafik og sender en advarsel til brugeren, når den identificerer mistænkelig trafik. Efter at have modtaget alarmen kan brugeren gribe ind for at finde årsagen og afhjælpe den. For at opdage dårlig trafik findes IDS-løsninger i to varianter: a Netværksintrusionsdetekteringssystem (NIDS) og a Host Intrusion Detection System (HIDS).

En NIDS overvåger netværkstrafik for trusler gennem sensorer, der er placeret i hele netværket. En HIDS overvåger trafik på enheden eller systemet, hvor den er installeret. Begge disse formater bruger to hovedmetoder til trusselsdetektion; signatur-baserede og anomali-baserede (vi vil se nærmere på disse nærmere nedenfor).

En signaturbaseret IDS bruger en liste over kendte angrebsadfærd til at identificere nye angreb. Når netværksaktivitet matcher eller ligner et angreb fra listen, modtager brugeren en anmeldelse.

Den signaturbaserede tilgang er effektiv, men den har begrænsningen af ​​kun at genkende angreb, der matcher den eksisterende database. Som et resultat er det dårligt til at opdage angreb fra dag 1.

En anomali-baseret IDS bruger a baseline model for adfærd at detektere afvigende aktivitet på netværket. Mange leverandører bruger AI og maskinelæring for at hjælpe disse systemer med at registrere unormal opførsel. Disse systemer er ekstremt effektive, men kan være tilbøjelige til falske positiver afhængigt af den leverandør, du køber fra. Topleverandørerne fokuserer på at opretholde en lav falsk-positiv sats.

Hvad er en IPS? og hvad gør det?

En IPS (også kendt som et forebyggelsessystem for forebyggelse af indtrængen eller IDPS) er en softwareplatform, der analyserer netværkstrafikindhold for at registrere og reagere på udnyttelser. IPS sidder bag firewall og bruger anomali påvisning eller signaturbaseret detektion til at identificere netværkstrusler.

En IPS bruger afvigelsesdetektion og signaturbaseret detektion svarende til en IDS. Med signaturbaseret detektion søger platformen efter mønstre, der angiver sårbarheder eller udnyttelsesforsøg.

Ligeledes analyserer anomalidetektion netværkstrafik og identificerer præstationsanomalier. Når systemet registrerer en afvigelse vil det følge op med en automatiseret respons.

Disse løsninger leveres også med automatiserede svar som f.eks der blokerer for trafikkildeadressen, tab af ondsindede pakker, og sende alarmer til brugeren. Grundlæggende er en IPS-løsning ikke kun et diagnostisk værktøj, der identificerer trusler, men en platform, der også kan reagere på dem.

Metoder til detektion af trusler, der bruges af IDS og IPS

To almindelige detektionsmetoder, der bruges af både IDS og IPS-værktøjer, er signaturbaseret detektion og anomali-baseret detektion. Sikkerhedsleverandører kombinerer disse to former for detektionsmetoder for at give en bredere beskyttelse mod online trusler. I dette afsnit vil vi se nærmere på disse opdagelsesmetoder.

Signaturbaseret detektion

IDS og IPS-løsninger, der bruger signaturbaseret detektion, ser efter angribe underskrifter, aktivitet, og ondsindet kode der matcher profilen for kendte angreb. Angreb registreres ved at undersøge datamønstre, pakkeoverskrifter, kildeadresser og destinationer.

Signaturbaseret detektion er fremragende til at identificere etablerede, mindre sofistikerede angreb. Detektering baseret på underskrifter er imidlertid ineffektiv til at opdage angreb på nul dage, som ikke svarer til andre etablerede angrebsunderskrifter.

Anomali-detektion

For at opdage mere sofistikerede trusler har leverandører henvendt sig til maskinindlæring og kunstig intelligens (AI). IDS og IPS-værktøjer med anomali-detektion kan registrere ondsindet opførsel i data organisk snarere end henvise til tidligere angreb.

Disse løsninger kan registrere den ondsindede karakter af nye angreb, den ikke har set før. Anomali-detektionssystemer varierer meget mellem leverandører, afhængigt af de teknikker, de bruger til at opdage anomalier.

Hvorfor er IDS- og IPS-løsninger vigtige?

IDS- og IPS-løsninger er vigtige, fordi de kan identificere cyberattacks, der kan skade et virksomheds informationsaktiver. Konsekvenserne af et cyberangreb kan være dramatiske. De gennemsnitlige omkostninger ved et malware-angreb på et firma er 2,4 millioner dollars. IS- og IPS-værktøjer giver dig midlerne til at registrere cyberangreb.

Både IDS og IPS kan opdage sårbarhedsudnyttelse, DOS-angreb (Denial of Service) og brute force-angreb, som cyberkriminelle bruger til at sætte organisationer ud af handling. Derfor har hver en plads i cybersecurity-strategien for de fleste organisationer.

Hvilken er bedre?

Hvilket værktøj der er bedre, afhænger primært af dine behov. Både IDS- og IPS-løsninger udmærker sig på forskellige områder, men der er et stærkt argument for, at IPS er en meget mere omfattende cybersecurity-løsning. Mange virksomheder erstatter IDS-løsninger til fordel for de automatiserede funktioner, der følger med en IPS.

Årsagen til, at mange virksomheder skifter til IPS, er, at IDS-løsninger er gode til at hæve alarmen under et angreb, men de kan ikke stoppe et angreb. I stedet skal brugeren afhjælpe hændelsen manuelt.

På den anden side kan en IPS identificere og blok angrebet i realtid. Brugeren kan konfigurere automatiserede handlinger og regler til at udføres automatisk under en sikkerhedsbegivenhed. Hvis en kilde f.eks. Sender ondsindet trafik til dit netværk, kan programmet blokere den krænkende IP-adresse eller nulstille forbindelsen for at afværge angrebet.

Detektering af indtrængen er meget nyttigt, men det er ofte bedre at forhindre dem, hvilket giver IPS-løsninger en klar kant. De automatiserede svar fra en internetudbyder tilbyder en mere effektiv måde at styre trusler på end manuelt ombygning af sikkerhedsbegivenheder efter at have modtaget en advarsel.

Hvis du imidlertid vil registrere angreb, er det sandsynligt, at et IDS-fokus er bedre. Manglen på automatiserede funktioner gør det vanskeligt at reagere på begivenheder i realtid (selv med assistenten af ​​en sikkerhedsanalytiker). Reaktionskapaciteterne i realtid af en IPS gør det til en prioritet for organisationer, der ønsker at fremskynde hændelsesrensning og forblive sikre.

Eksempel på IDS-værktøj

Selvom IDS-løsninger principielt er de samme, er der en væsentlig forskel i slutbrugeroplevelsen på tværs af produkterne. Grundlæggende er nøgledifferentieringen mellem disse produkter niveauet for synlighed (kvalitet / dybde af visuelle skærme) og konfigurationsevnen for alarmsystemet. I dette afsnit skal vi se på et eksempel på et IDS-værktøj.

Intrusionsdetektion med SolarWinds Security Event Manager (GRATIS PRØVE)

SolarWinds Security Event Manager

SolarWinds Security Event Manager er en softwareplatform med indtrængende detekteringssoftware og SIEM, der samler masser af data fra NIDS for at identificere ondsindet trafik. Når værktøjet registrerer mistænksom aktivitet, sender det brugeren en advarsel. Alertbetingelser kan styres gennem Herske sektion, hvor brugeren konfigurerer hvilke begivenheder eller aktiviteter, der udløser en alarm.

Når programmet har scannet netværket, kan du bruge de indfangede data i risikovurderingsrapporter til at informere din cybersikkerhedspolitik. Du kan planlægge disse rapporter, så du har periodiske opdateringer til at vise andre medlemmer af dit team.

SolarWinds Security Event Manager fokuserer på at fremhæve sikkerhedsbegivenheder for dig på en måde, du kan forstå i realtid. Værktøjet hjælper med at fastlægge de sikkerhedshændelser, der udløste alarmerne, så du kan finde en grundårsag. Softwaren er prissat til $ 3.540 (£ 2.732), og der er også en 30-dages gratis prøveperiode version.

SolarWinds Security Event ManagerDownload 30-dages GRATIS prøveversion

Eksempel på IPS-løsninger / IPS-værktøj

IPS-løsninger varierer også markant fra leverandør til leverandør. Hvilke typer trusselsinformation og automatiske responsfunktioner afhænger af leverandørens kvalitet. I dette afsnit skal vi se på et eksempel på en IPS-løsning.

Forebyggelse af indtrængen med Trend Micro

Trend Micro-skærmbillede

Trend Micro er en IPS-løsning, der kan registrere og automatisk afhjælpe cyberangreb i realtid. Softwaren bruger dyb pakkeinspektion, avanceret malware-analyse, URL-omdømme og trussel-omdømme til at opdage og blokere angreb. For at opdage flere nye trusler og angreb på nul dage bruger Trend Micro maskinlæring.

I modsætning til et IDS opdager platformen ikke kun angreb, men reagerer ved at blokere udnyttelser med sandkasseanalyse og udsætter virtuelle programrettelser for hurtigt at eliminere sårbarheder.

Trend Micro har out-of-the-box-konfigurationer, der automatisk opdateres for at beskytte mod de nyeste trusler. Brugeren kan også administrere sikkerhedspolitikker gennem Security Management System.

IPS-software som Trend Micro opdager ikke kun sikkerhedsproblemer, men giver også brugerne værktøjer til at løse dem. Du kan finde prisoplysninger ved at anmode om et tilbud fra virksomheden.

Udgaven af ​​konfigurationer

Bare fordi du har en ny IPS, betyder det ikke, at du er beskyttet mod de nyeste trusler. Et unikt problem, der deles af IDS og IPS-systemer, er det med konfigurationer. Konfigurationerne bestemmer, hvor effektive disse værktøjer er. De skal begge konfigureres korrekt og integreres omhyggeligt i dit eget overvågningsmiljø, så du ikke får problemer som falske positiver.

Hvis disse værktøjer ikke er korrekt konfigureret eller overvåget, vil din sikkerhedspolitik have betydelige huller. For eksempel skal en IPS konfigureres til at dekryptere krypteret trafik, så du kan fange angribere, der bruger krypteret kommunikation. På samme måde, hvis dine alarmeringsparametre ikke er specifikke nok, vil du blive oversvømmet med falsk-positive advarsler, der skjule mere vigtige sikkerhedsmæssige problemer.

For at være effektiv skal både IDS og IPS-systemer administreres konsekvent af uddannede medarbejdere. Så når man implementerer en ny løsning, er det vigtigt at uddanne medarbejdere til at sikre sig, at de kan implementere tilpassede indstillinger. Ingen to virksomheder har nøjagtigt de samme risikofaktorer, så oprettelse af tilpassede konfigurationer er vigtig for at afbøde de risikofaktorer, du er udsat for hver dag.

Sådan vælges en IDS eller IPS

Først og fremmest, når du vælger en IDS eller IPS-løsning, vil du overveje, hvad dine mål er. Overvej, hvilke muligheder du har brug for, hvilke aktiver du vil beskytte og hvordan en ny løsning integreres i din bredere cybersikkerhedsstrategi.

Foretag ikke fejlen ved at betale en præmie for en avanceret IPS-løsning, hvis du ikke vil bruge de fleste af dens funktioner. Brug af tid på at definere dine mål først vil hjælpe dig med at producere en løsning, der er omkostningseffektiv og målrettet mod dine behov.

En vigtig del af denne beslutning vil være at vælge mellem en IDS eller IPS. Vi har skitseret styrkerne for hver af ovenstående, men i sidste ende skal valget mellem de to komme ned til, om du vil have en passiv eller aktiv forsvarsløsning.

Når det er sagt, vil omkostninger være et presserende spørgsmål for de fleste virksomheder. For at styre dine udgifter skal du indstille et budget til implementering af en ny løsning og tage hensyn til omkostningerne ved uddannelse af medarbejdere i, hvordan de bruger det.

IDS og IPS: Foretag dit valg og forbliv sikker online

En proaktiv cybersikkerhedsstrategi er kritisk for at minimere adgangspunkter til dit netværk. IPS- og IDS-løsninger udstyrer dig til at identificere cyberangreb, så du kan reagere effektivt, når tiden kommer. En IPS giver mening for de fleste organisationer, der ønsker at forenkle og fremskynde afhjælpningsprocessen.

Dog lad dig ikke narre til at tro, at IPS-løsninger tager sig af din cybersikkerhed for dig. Du bliver stadig nødt til at uddanne medarbejdere i, hvordan man bruger en IPS-løsning for at sikre, at de ved, hvordan man konfigurerer softwaren og følger op efter sikkerhedshændelser.

Brayan Jackson Administrator
Candidate of Science in Informatics. VPN Configuration Wizard. Has been using the VPN for 5 years. Works as a specialist in a company setting up the Internet.
follow me

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 2